Qytetarët, për një javë, 820 raportime në Komisariatin Dixhital

Kontribuo dhe ti në rritjen e parametrave të sigurisë.

Qytetarët, për një javë, 820 raportime në Komisariatin Dixhital.

Gjatë një jave janë raportuar në Komisariatin Dixhital 820 shkelje për paligjshmëri në fusha të ndryshme dhe Policia ka reaguar menjëherë dhe me paanshmëri.

Policia falënderon qytetarët që çdo ditë e më tepër besojnë dhe bashkëpunojnë me Policinë për të mirën e përbashkët, sigurinë e jetës.
Komisariati Dixhital, mundësi e shtuar në celularët tuaj për të denoncuar çdo paligjshmëri.do paligjshmëri.