Sektori i Policisë Rrugore Vlorë

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Vlorë: Komisar Janaq Zerka  

E-mail: janaq.zarka@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 44 27 717