Sektori i Policisë Rrugore Dibër

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Dibër : Kryekomisar Gëzim Canaj 

E-mail: gezim.canaj@asp.gov.al

Numër kontakti : 0692412828