Sektori i Policisë Rrugore Durrës

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Durrës: Elmaz Veli  

E-mail: elmaz.veli@asp.gov.al

Numër kontakti : 069 41 03 255