Sektori i Policisë Rrugore Elbasan

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Elbasan: Kryekomisar Valentin Florini 

E-mail: valentin.florini@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 818 1051