Sektori i Policisë Rrugore Fier

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Fier: Kryekomisar Altin Dervishi

E-mail: altin.dervishi@asp.gov.al

Numër kontakti: 0696186637