Sektori i Policisë Rrugore Lezhë

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Lezhë: Komisar Valmir Nikolli

E-mail: valmir.nikolli@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 41 00 765