Sektori i Policisë Rrugore Korçë

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Korçë: Kreshnik Skëndo

E-mail: kreshnik.skendo@asp.gov.al

Numër kontakti : 0694103423