DVKM Gjirokastër

E-mail: drkmgjirokaster@ASP.gov.al

Numër kontakti : 0694110258

Drejtori i DVKM Gjirokastër Drejtues Ndue Doçi 

E-mail: ndue.doci@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 41 02 798