Rrugorët e Tiranës, apel për respektimin e korsive të dedikuara

Korsitë e dedikuara dhe respektimi i çiklistëve, në fokusin e rrugorëve.

Krahas masave parandaluese dhe sanksioneve administrative për drejtuesit e biçikletave, në kryeqytet vijon njëkohësisht kontrolli i drejtuesve të mjeteve, të cilët shkelin normat e sjelljes gjatë lëvizjes, duke qarkulluar apo parkuar mjetet në korsitë e biçikletave, duke u kthyer në pengesë dhe rrezik serioz për çiklistët dhe të tjerët.

#RespektoSinjaliziminRrugor
#JepuPërparësi🚶🏻♂🚴♂
#RespektoKorsitëeDedikuara🚴♀