Elbasan – Orë informuese për sigurinë rrugore, në shkollën 9-vjeçare “Fadil Gurmani”

📍Elbasan

“Siguria rrugore, një ndër prioritetet kryesore”.

🏫Vijojnë takimet në shkollat e qarkut të Elbasanit, në bashkëpunim me Programin Suedez të Forcimit të Policimit në Komunitet, me qëllim edukimin e nxënësve, të cilët do të jenë edhe drejtuesit e rinj të mjeteve, me rregullat e qarkullimit rrugor🚘🚓

Këtë herë, Policia Rrugore e Elbasanit u ndal në shkollën 9-vjeçare “Fadil Gurmani”, ku u shpjeguan disa rregulla që duhet të zbatohen nga çdo drejtues mjeti dhe përdorues rruge, për parandalimin e aksidenteve rrugore.🚘 🛣

Vendosja e rripit të sigurimit që në momentin që hipën në mjet, mospërdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit, respektimi i shpejtësisë sipas sinjalistikës, ndalimi kategorik i drejtimit të mjetit pas konsumimit të alkoolit, vendosja e kaskës mbrojtëse dhe respektimi i semaforit dhe vijave të bardha, ishin disa nga rregullat për të cilat nxënësit bashkëbiseduan me punonjësit e Policisë.📚🙍🙋👮🚦🚥🚏.

Siguria Rrugore është përgjegjësi e çdo personi, prandaj secili prej nesh duhet të manifestojë zbatimin e rregullave të qarkullimit në rrugë, për të krijuar një ambient të sigurt për të gjithë.

Respektimi dhe zbatimi i Kodit Rrugor nga të gjithë, sfida jonë e përbashkët.

#PoliciShkollë
#BashkëpunimIsuksesshëm 🏫🚔👮📚 🤝