Edhe 7 dite nga mbyllja e aplikimeve për oficerë të Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit

Apliko, bëhu pjesë e Policisë së Shtetit, jep kontributin për vendin tënd!

Edhe 7 dite nga mbyllja e aplikimeve për oficerë të Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit.

Aplikimet janë të hapura për studentët e diplomuar në shkencat juridike, ekonomike dhe teknologji informacioni, të cilët duhet të kenë mesataren e notave të nivelit të dytë master mbi 8 dhe të zotërojnë gjuhën angleze.

Kliko 👇 për kriteret:

SHPALLEN APLIKIMET PËR PRANIMIN NË AKADEMINË E SIGURISË PËR STUDENTË QË KANË PËRFUNDUAR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE TË ARSIMIT TË LARTË ME MESATARE TË NOTAVE MBI 8, PËR DISA DEGË TË CAKTUARA.

Kjo është një mundësi e mirë për të rinj e të reja, për t’iu bashkuar Policisë së Shtetit në sfidën e fortë për të luftuar korrupsionin dhe paligjshmërinë në të gjitha fushat.

Në fund të studimeve çdo i diplomuar do të emërohet oficer i Policisë Gjyqësore.

Mos nguro, apliko!