Ceremonia e fillimit të vitit mësimor, në Akademinë e Sigurisë

500 kursantë dhe studentë të rinj, prej të cilëve 59 vajza, filluan sot procesin mësimor për t’u bashkuar në përfundim të tij me radhët e Policisë së Shtetit.

500 djem e vajza të rinj që u përzgjodhën ndër disa mijë konkurrentë, përmes një procesi konkurrimi të fortë dhe transparent.