Bulqizë – Vijojnë takimet sensibilizuese në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme të qytetit të Bulqizës kundër “Trafikimit të Qenieve Njerëzore”

Gjatë takimeve me nxënësit e shkollave, punonjësit e Policisë kanë theksuar domosdoshmërinë për të punuar së bashku, me qëllim ndërgjegjësimin e komunitetit mbi gjendjen e viktimave të trafikimit njerëzor dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.

#Motoja e punës tonë 👮♀👮 “Luftë pa kompromis ndaj skllavërisë moderne”.

👮♀📚🙎🤝