Parametrat e sigurisë rrugore, prioritet i Policisë së Shtetit

Tiranë – Sfida për të parandaluar aksidentet rrugore dhe për të rritur parametrat e sigurisë në rrugë, mbetet një nga prioritetet kryesore të Policisë Rrugore të kryeqytetit.

Kontrolli i territorit nëpërmjet patrullimit si dhe Bashkëpunimi i Komunitet/Polici, vijon të jetë efiçent në drejtim të konstatimit dhe verifikimit të shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor, që janë burim për ngjarje rrugore. Zbato rregullat e qarkullimit rrugor, suporto edhe ti Policinë Rrugore