Sektori i Policisë Rrugore Shkodër

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Shkodër: Komisar Altin Dervishi

E-mail: altin.dervishi@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 41 37 800