Sektori i Policisë Rrugore Kukës

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Kukës: Kryekomisar Mark Gjonmarkaj 

E-mail: markgjonmarkaj@asp.gov.al

Numër kontakti : 0694110329