Sektori i Policisë Rrugore Elbasan

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Elbasan: Kreshnik Skëndo

E-mail: kreshnik.skendo@asp.gov.al

Numër kontakti: 069 41 03 423