Sektori i Policisë Rrugore Lezhë

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Lezhë: Komisar Ledian Kerka   

E-mail: ledian.kerka@asp.gov.al 

Numër kontakti: 069 41 02 557