Sektori i Policisë Rrugore Fier

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Fier: Kryekomisar Valentin Florini  

E-mail: VALENTIN.FLORINI@ASP.gov.al

Numër kontakti: 069 41 34 937