Sektori i Policisë Rrugore Dibër

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Dibër : Angjelin Zefi

E-mail: Angjelin.Zefi@asp.gov.al

Numër kontakti : 069 41 11 695