Sektori i Policisë Rrugore Berat

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Berat: Komisar Klement Pikuli  

E-mail: klement.pikuli@asp.gov.al

Numër kontakti : 069 20 94 611